Spreadbetting.se
  Din guide till finansiell spread betting och CFD-handel

Start Spread betting Binary betting CFD Forex Övriga Nyheter Länkar Kontakt
Grafisk förklaring Exempel Risker Skatt

 

 

Skatt

 

Är spread betting-vinster skattefria? 
 

I England där utvecklingen kommit längst klassas spread betting som vadhållning och vinsterna är där med skattefria. Där går det alltså att spekulera på de finansiella marknaderna utan att behöva betala reavinstskatt.

 

Om spread betting är skattefritt även i Sverige kan Skattekontoret inte svara på. Spread betting är en ny företeelse i Sverige och det saknas rättspraxis. Nedan är ett svar från Skattekontoret.

 

 

Uppdatering: Flera av våra läsare har kontaktat myndigheter och frågat hur spread betting ska klassas. Rekommendationen de fått är att behandla spread betting som som lotteri. Dvs vinsterna är skattefria (Eller rättare sagt så betalar man en liten lotteriskatt, i de flesta fall brittisk, men den skatten är inbakad i spread betting-företagens prisspread.)

 

 

Svar från Skattekontoret


Hej XXXXXX!

 

Capital spread betting är en för svenskar förhållandevis ny företeelse som har vissa likheter med optioner.

 

Enligt 44 kap. 12 § inkomstskattelagen avses med option en rätt för innehavaren att
- förvärva eller avyttra aktier, obligationer eller andra tillgångar till ett bestämt pris, eller
- få betalning vars storlek beror på värdet av underliggande tillgångar, eller av kursindex eller liknande.

 

Andra strecksatsen tyder på att kapitalbeskattning skulle kunna bli aktuell för capital spread betting. Då det emellertid helt saknas svensk rättspraxis om denna speciella vadhållning kan jämställas med optioner eller ej, går det för närvarande tyvärr inte att säkert uttala om vinster är skattepliktiga och förluster avdragsgilla eller om företeelsen ska jämställas med någon annan form av vadhållning.

 

Om du vill få klarhet i just din situation så kan du ansöka om förhandsbesked.

 

Skattekontoret lämnar inte några förhandsbesked i skattefrågor utan dettta gör Skatterättsnämnden.

 

Kostnaden för förhandsbesked varierar mellan 600 kr - 10 000 kr. Detta beroende på frågans svårighetsgrad och om det är fråga om privatperson eller juridisk person.

 

Det är hos Skatterättsnämnden som man ansöker om förhandsbesked.

 

 

 

 

 


©Din guide till finansiell spread betting och CFD-handel. Alla rättigheter reserverade

Nya möjligheter

Med spread betting och CFDs uppstår helt nya möjligheter för små och medelstora investerare.

Aktier, råvaror, index, valutor och alla möjliga tillgångar blir tillgängliga utan krångel.

Det går att handla med både små och stora belopp. Helt utan avgifter eller med mycket små avgifter.

 

Skattefria vinster?

Finansiell spread betting klassas som vadhållning i Storbritannien. Det innebär att vinsterna är skattefria! Hur är det i Sverige? 

Läs mer »

 

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring spread betting, CFDs och andra intressanta finansiella produkter.

Läs mer»